Sikkerhet på hjul

Alle medlemmer av Søgne CK pugger og lærer følgende utenat:

Søgne drakta skal gi folk gode assosiasjoner gjennom medlemmer som opptrer respektfullt og realt!

Folk defineres som alle som oppholder seg i nærheten av ryttere i Søgne drakt.
Om folk kjører bil, triller barnevogn, går på ski, jogger, er på fisketur eller deltar i sykkelritt er uvesentlig – vi behandler alle respektfullt og realt.

Holdningen til ryttere i Søgne drakt er at andre folks aktiviteter er like viktig som den vi selv bedriver. Det betyr eksempelvis at ryttere i Søgne drakt;

  • aktivt sørger for at biler kan passere seg langs landeveien

  • plasserer seg utenfor den hvite linjen ved oppmøte til treninger og pauser i treningen

  • opptrer hensynsfullt på vei og sti i skogen både mens man sykler og ellers

  • følger trafikkreglene, inkludert å stoppe på rødt lys

I situasjoner der folk har andre holdninger enn oss er det fortsatt Søgne CK ideologi som gjelder. Det betyr eksempelvis at følgende aktiviteter ikke utføres ikledt Søgne drakt:

  • Bruk av obskøne håndbevegelser til medtrafikanter, konkurrenter, klubbkompiser – dvs folk

  • Bruk av fy-ord med utestemme

  • Bruk av sykkelflasker som vannpistol mot biler eller folkNår vi sykler skal sikkerhet være vår viktigste kvalitet. Vi skal hjelpe hverandre til å sykle trygt og opptre forutsigbart i trafikken, både for oss selv og andre på veiene.

Vi har følgende kjøreregler vi må tilstrebe å følge når vi er ute på treninger.
1. Vi sykler ikke i 3 spor. Ved belgisk rulle så rullerer vi 2 plasser som ved vanlig rulle hvert 2-3 minutt. Unntaksvis kan dagens kaptein gå i 3 spor.
2. Begge hendene på styret i nedoverbakker.
3. Når vi sykler vanlig rulle må spising/ drikking kun foregå i transportrekka.
4. Vi sykler ikke vanlig rulle i (lange) nedoverbakker.
5. Ikke snu deg i fart for å se bakover.
6. Vær forberedt må møtende trafikk til enhver tid og ikke bruk mer enn halve veibanen.
7. Dersom traffikk hoper seg opp bak feltet går vi over på 1 rekke.
8. Si fra til sidemannnen dersom du synes han sykler uforsvarlig.
9. Forsøk å sette deg inn i situasjonen til bilistene og tilstreb å sykle på en måte du ville ønsket om rollene var ombyttet.
10. Vær konsentrert, men ikke anspent.
11. Holde plassen i nedoverbakker selv om det blir sprekk i gruppa.
12. Gi tydelig tegn i god tid med utstrakt arm når en skal svinge til høyre/venstre i et kryss.
13. Gi tydelig tegn med hånd rett opp når farten skal raskt ned feks. pga hindring/kryss foran.

Motto: Vi må sykle hverandre gode !

Norges Cyckleforbund har laget denne listen med sykkelvettregler for sikkerhet ved trening på trafikkert vei:
1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.
2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.
3. Fakta om forbikjøring.
a. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.
b. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.
4. Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.
5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.
6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg – vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.
7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.
8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.
9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.
10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

Kilde: Norges Cykleforbund