Bestill lisens

Lisens (som også er en skade-/ulykkesforsikring) er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Se lisensvilkår her. Alle syklister som deltar i ritt må derfor ha gyldig lisens.

Dersom du skal delta på flere enn tre ritt lønner det seg normalt å ta helårslisens, da er du i tillegg bedre dekket på fellestreninger og lignende. Det er ikke bare penger å spare på helårslisens, men den gir bedre dekningen og behandlingstilbud når ulykken er ute. NCF har registrert en nedgang i antall ulykker for utøvere med helårslisens sammenlignet med utøvere som benytter engangslisenser. Ved å gå inn i en sykkelklubb vil man kunne ta del i klubbens tilbud med fellestrening og samhold og gjennom dette bli en dyktigere og sikrere syklist.

Prosedyren for lisensregistrering, gjøres av den enkelte rytter, er som følger:

1. Utøver registrerer selv sin lisens på denne siden. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.  Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man kan motta fakturaen selv og videresende den.

2. Faktura vil bli tilsendt til oppgitt e-postadresse umiddelbart etter registrering.  (Sjekk også søppelpost mappen dersom fakturaen ikke mottas.)

3. Lisensansvarlig vil motta en epost hver dag når det finnes registrerte lisenser til godkjenning.  Eposten vil inneholde en hurtiglenke til godkjenningssiden.

4. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben vil utøveren motta en e-post som bekrefter at lisensen er godkjent.

5. Ved klubbovergang må lisensen i tillegg godkjennes av lisensansvarlig i utøverens gamle klubb.  Når lisensansvarlig i begge klubbene har godkjent lisensen er overgangen godkjent.

For bestilling av lisens eller spørsmål rundt dette ta kontakt med Sven Bentsen på tlf, 909 83 104 eller send en e-post til post@sogneck.no

 

DSC_0115