23 jan 2017

Innkalling til årsmøte i Søgne Cykleklubb 2017 – 28. mars

0 Comment

Innkalling til årsmøte i Søgne Cykleklubbsogne-2
Styret innkaller herved til årsmøte i Søgne Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 28. mars kl 19.00 i lokalene til Verdal og Trysnes i Høllen Vest.

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 14. mars til post@sogneck.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sogneck.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Søgne Cykleklubb
v/Daglig leder
Dag Morten Frantzen

sponsorer 2016

[top]