07 jan 2018

ÅRSMØTE Søgne CK – 01. februar kl 18.00

0 Comment

Meld deg på årsmøte 2018.

Møteagenda sendes ut 14 dager før.
Kom med innspill til styret så snart som mulig.

https://www.facebook.com/events/117951859004185/

 

[top]